Occasie kopen? Eis uw Car-Pass!

De garantie

Waaraan moet ik mij niet verwachten ?

De garantie die bij uw tweedehands voertuig komt, is geen soort omniumverzekering die onvoorwaardelijk alle risico's op panne of elk onderhoud van het verkochte voertuig dekt.

De garantie dekt niet de normale slijtage van voertuigen, noch van onderdelen en componenten waarvan de vervanging redelijkerwijs voorzien kon worden in het jaar volgend op de aankoop van het voertuig, bijvoorbeeld op basis van de door de verkoper meegedeelde informatie. De koper moet zich ervan bewust zijn dat het gekochte voertuig, in het jaar volgend op de aankoop van dit voertuig, een defect kan hebben waarvan hij de reparatie had moeten betalen als hij dit voertuig nieuw gekocht had bij zijn eerste inverkeerstelling.

U kunt zich dus niet beroepen op de garantie als het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik van het voertuig, aan nalatigheid of aan een gebrek aan onderhoud of slecht onderhoud van het voertuig. U dient het voertuig bovendien te gebruiken als goede huisvader en met naleving van het instructieboekje.

Bij immobilisering of niet-genot van zijn voertuig voorziet de conventionele garantie van FEDERAUTO niet in het lenen van een vervangvoertuig of een andere vorm van schadevergoeding voor de klant.