Occasie kopen? Eis uw Car-Pass!

De garantie

De duur van de garantie

De garantieduur bedraagt minstens 1 jaar en bestaat uit 2 periodes:

Tijdens de eerste 6 maanden van de totale garantieperiode:

  • Elk gebrek waarvan de koper niet op de hoogte gebracht werd en dat tijdens deze periode opduikt, wordt verondersteld al bestaan te hebben op het ogenblik van de levering (behoudens de verkoper het tegendeel kan bewijzen) en de verkoper zal dit op zich moeten nemen
  • In de praktijk zullen alle gebreken, behalve gebreken te wijten aan slijtage of ouderdom, door de verkoper ten laste genomen moeten worden als deze niet bewijst dat het gebrek te wijten is aan iets anders dan de staat van het voertuig (ongeval, externe oorzaak, slecht gebruik, ...)
 

Na de eerste 6 maanden:

De verkoper is enkel verplicht de defecte elementen of onderdelen van het voertuig te herstellen ALS de koper bewijst dat de defecten die tijdens deze periode opduiken al bestonden op het ogenblik van de levering of het gevolg zijn van de staat van het voertuig op dat ogenblik.

 

Tijden de volledige garantieperiode:

De tussenkomsten onder garantie moeten in de werkplaats van de verkoper uitgevoerd worden of in een door hem erkende werkplaats. Mits voorafgaand akkoord van de verkoper kan de koper de herstelling in een andere werkplaats laten uitvoeren.

De herstellingen mogen met behulp van tweedehandse onderdelen uitgevoerd worden.

Belangrijk: de garantie is verbonden aan de verkoopovereenkomst en bestaat enkel tussen de verkoper en de koper. De garantie wordt dus niet overgedragen bij het doorverkopen van het voertuig aan een nieuwe koper.